search icon Arhiva

Medijska pismenost na fakultetima za obrazovanje učitelja i nastavnika

Postojeći načini edukacije o medijskoj pismenosti svih nastavnika, bez obzira koji predmet predaju, realizuje se kroz seminare stručnog usavršavanja, ali neki (budući) nastavnici imaju mogućnost da se medijski obrazuju i na fakultetima. Кako ovo ne važi za sve fakultete, ovim istraživanjem utvrdiće se da li i na koji način prosvetni radnici stiču znanja o medijima i medijskoj pismenosti tokom školovanja za nastavnički poziv. Takođe, dubinski intervjui sa univerzitetskim profesorima pokazaće kako izgleda realizacija predmeta Medijska pismenost na fakultetima i kakve su reakcije studenata na ovaj predmet. Osim toga, sa profesorima je razmatrana mogućnost i potreba da se definiše i uvede predmet Medijska pismenost na svim fakultetima gde se obrazuju budući prosvetni radnici. U sklopu istraživanja biće uključene i preporuke za sadržaj opšteg predmeta Medijska pismenost koji bi se realizovao na fakultetima, a koje su definisali sagovornici u dubinskim intervjuma.

Publikaciji moguće pristupiti ovde.

publication image
Medijska pismenost: Priručnik... Medijska pismenost na...