search icon Arhiva

Predlog praktične politike za edukaciju prosvetnih radnika za implementaciju MIP u obrazovni sistem

Značaj medijske i informacione pismenosti prepoznat je u obrazovnom sistemu Republike Srbije i aktivnosti u pravcu implementacije MIP sprovode se poslednjih nekoliko godina. Кako je sam sistem prepoznao značaj medijskog opismenjavanja učenika, sledeći prioritet jeste pronalaženje adekvatnog načina da se to uspešno sprovede. Ovim, kao i prethodno objavljenim dokumentima praktične politike, Novosadska novinarska škola želela je ukazati na činjenice i zapažanja koja je tim stekao pre svega praktičnim radom na seminarima stručnog usavršavanja za prosvetne radnike, kroz MIP skupove za nastavnike, kao i sprovođenjem više istraživanja koja su se odnosila upravo na implementaciju MIP u obrazovani sistem. Osnovni zaključak koji se na osnovu pregleda postojećih, ali i nepostojećih praksi, može izvesti jeste da je kvalitetna i sveobuhvatna edukacija nastavnog kadra u oblasti MIP jedan od ključnih izazova za uspešnu implementaciju ovog koncepta u školama.

publication image
Predlog praktične politike:... Izbori na mrežama...