Aktuelni Projekti

Digitalni pogon – CREATIVE DRIVE

Delegacija Evropske unije u Srbiji, januar 2018. - jun 2021. Medijska pismenost u današnjem društvu predstavlja novu formu…

Opširnije