Visok profesionalizam slabog dometa: Samoregulacija medija u Srbiji

Kritička procena etičkih kodeksa i samoregulatornog medijskog okvira u Srbiji, koja je u osnovi ovog istraživačkog izveštaja, sprovodi se paralelno sa donošenjem novih medijskih zakona (Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima). U procesu javne rasprave povodom novog Zakona o javnom informisanju i medijima pokrenuta je i tema uloge, značaja i … Nastavi sa čitanjem Visok profesionalizam slabog dometa: Samoregulacija medija u Srbiji