search icon Arhiva

Visok profesionalizam slabog dometa: Samoregulacija medija u Srbiji

Kritička procena etičkih kodeksa i samoregulatornog medijskog okvira u Srbiji, koja je u osnovi ovog istraživačkog izveštaja, sprovodi se paralelno sa donošenjem novih medijskih zakona (Zakon o javnom informisanju i medijima
i Zakon o elektronskim medijima). U procesu javne rasprave povodom novog Zakona o javnom informisanju i medijima pokrenuta je i tema uloge, značaja i uticaja Saveta za štampu, kao jedinog samoregulatornog tela u zemlji. To je rezultiralo usvajanjem predloga da se zakonom definiše da novac na javnim konkursima ne mogu dobiti štampani i onlajn mediji koji ne priznaju nadležnost Saveta za štampu i krše Kodeks novinara Srbije.

 

Fokus ovog istraživanja je upravo na ulozi, značaju i kapacitetima samoregulatornog tela, kao i mogućnostima medija za samoregulaciju, a naročito u kontekstu izazova onlajn okruženja i političke situacije u zemlji. Uz ovo značajno pitanje, razmatrano je i pitanje Kodeksa novinara Srbije, njegovog sadržaja, jasnosti i primenljivosti u praksi. Odgovarajući na ova pitanja, pokušaće se ustanoviti koje korake je potrebno preduzeti da bi se oblast samoregulacije dodatno unapredila.

 

Za potrebe istraživanja sprovedena je desktop analiza postojećeg samoregulatornog okvira u zemlji, sedam dubinskih intervjua i jedna fokus grupa sa medijskim ekspertima, medijskim profesionalcima, predstavnicima akademske zajednice i medijskih udruženja.

 

Intervjui i fokus grupa su realizovani tokom aprila i maja 2023. godine. Istraživanje je realizovano u sklopu projekta Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam, koji sprovode, uz finansijsku podržu Evropske unije, partnerske organizacije SEENPM, Albanski medijski institut, Vijeće za štampu Kosova, Makedonski institut za medije, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde. 

publication image Preuzmi
Predlog praktične politike:... Vrline javne, poroci...