search icon Arhiva

Medijska pismenost

„Da bi bio funkcionalna odrasla osoba u medijatizovanom društvu, pojedinac mora da bude sposoban da razluči različite medijske forme i da zna kako da postavi osnovna pitanja o svemu što vidimo, čitamo ili čujemo.“

E.Thoman, osnivačica Centra za medijsku pismenost

Mediji kreiraju stvarnost – Oni su odgovorni za perspektive i iskustva koja prenosimo u svakodnevicu, gde kreiramo svoje stavove o društvu u kom živimo. Medijska pismenost se najčešće definiše kao sposobnost razumevanja, čitanja, pronicanja u srž medijskih tekstova, odnosno sposobnost da se na različite načine sagledavaju, analiziraju, evaluiraju i kreiraju medijske poruke.

To znači da bi medijski pismena osoba morala da bude osposobljena da kritički misli i analizira najrazličitije forme izražavanja, to jest da se sticanjem veština koje podrazumeva medijsko obrazovanje ili medijsko opismenjavanje, stiču veštine koje imaju najširu primenljivost i presudne su za kvalitetno funkcionisanje i izražavanje u savremenoj kulturi.Po UNESKO-vom dokumentu iz 1998. godine edukativni program medijska pismenost ima ulogu u „Zaštiti maloletnika i ljudskog dostojanstva kroz audiovizuelne i informacione usluge“. Ovaj dokumet takođe ukazuje na to da medijska pismenost nije izolovano znanje, ono „uvezuje“ saznanja koja se izučavaju u nastavi maternjeg jezika, sociologije, istorije, psihologije, likovnog vaspitanja, građanskog vaspitanja itd.

Aktivnosti Novosadske novinarske škole kreću se upravo u ovom pravcu. Bili smo među prvim organizacijama u Srbiji koja je počela da sprovodi seminare stručnog usavršavanja o medijskoj pismenosti akreditovane kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) Republike Srbije. Ovaj program ima za cilj da obrazuje prosvetne radnike da koriste medijske sadržaje unutar učinioce ili ekstrakurikularno, kao i da doprinese unapređivanju veština kritičkog mišljenja o medijima. Detalje o ovom programu NNŠ-a mogu se pročitati u katalogu ZUOV-a. Do 2022. godine, ovaj seminar stručnog obučavanja prošlo je više od 1.300 nastavnika i učitelja.

Pored akreditovanog seminara stručnog usavršavanja u cilju edukacije prosvetnih radnika organizovali smo još i kampove medijske pismenosti, konferencije, festivale, studijske posete u inostranstvo.

Osim sa prosvetnim radnicima, sprovodimo projekte o medijskoj pismenosti koji su namenjeni i učenicima u osnovnim i srednjim školama. Za učenike realizovali smo kampove i radionice o medijima, dezinformacijama, stereotipima i predrasudama, oglašavanju i sličnim srodnim temama.

Pored edukacija, za prosvetne radnike i edukatore pripremili smo nekoliko priručnika i vodiča sa primerima radionica i predavanja kako bismo im pomogli u implementaciji medijske pismenosti u formalnom i neformalnom obrazovanju. Neke od ovih priručnika i smernica pisali su sami nastavnici koji su iskusni u radu sa učenicima o medijske pismenosti.

Ovi edukativni materijali mogu se pronaći na sajtu Novosadske novinarske škole, kao i na sajtu www.medijskapismenost.org.rs koji smo izradili posebno za prosvetne radnike i edukatore koji obrazuju učenike o medijskoj pismenosti. Pored materijala, na ovom sajtu mogu se naći i zanimljivi edukativni tektovi o medijima.

NNŠ takođe ulaže napore i u zagovaranju za uvođenje medijske pismenosti u škole te smo na taj način sarađivali sa relevantnim institucijama, a predložili smo i nekoliko praktičnih politika za bolju realizaciju implementacije medijske pismenosti u formalni obrazovni sistem.

Sve navedene aktivnosti poduprene su istraživanjima o potrebama učenika i nastavnika u realizaciji medijske pismenosti. U te svrhe sprovodimo redovna ispitivanja upitnicima, kao i putem fokus grupa i desk istraživanja.