search icon Arhiva

Monitoring

Monitoring medija je najefikasniji način za sprovođenje društvene odgovornosti medija. Novosadska novinarska škola ima dugogodišnje iskustvo u praćenju svih vrsta medija, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina. Koristeći kvalitativno- kvantitativnu analizu sadržaja, NNŠ je jedina organizacija u regionu koji ima jasan naučno-istraživački pristup medijima.

Monitoring koji sprovodi NNŠ potpuno se razlikuje od jednostavnih pres klipinga koje rade mnogobrojne agencije, a koji se fokusira samo na prikupljanju i klasifikaciji medijskih sadržaja po temama i ličnostima. Monitoring koji radi NNŠ mnogo je komplikovaniji od toga: mi radimo detaljnu analizu medijskih sadržaja.

Na zvaničnoNNŠ je godinama radila na obučavanju svog monitoring tima koji sada čine četiri doktora nauka, dva magistra i dvanaest novinara. Naši monitori su obučeni zahvaljujući projektima podržanih od strane Saveta Evrope. Jedan od tih projekata, Medijska svesnost, odnosio se na obuku saradnika NNŠ u oblasti monitoringa medija.

Upravo tim kvalifikovanih monitora omogućio je Novosadskoj novinarskoj školi da implementira brojne projekte, zasnovane na naučnim metodama i tehnikama eksterne evaluacije (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja medija). Svi ti projekti su imali za cilj unapređenje profesionalnih standarda u medijima. Monitoring je svakako najbolji način da se vidi u kojoj meri mediji daju tačne, pouzdane, sveobuhvatne i uravnotežene slike o relevantnim događajima, ali i koliko su transparentne javne institucije.

Metodološki razvijen istraživački postupak podrazumeva paket koji sadrži različite metode i tehnike eksterne evaluacije medija i medijskih sadržaja:

-Monitoring (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja)
-Fokus grupu (dubinsku grupnu diskusiju sadržaja medija)
-Javna prezentacija rezultata
-Objavljivanje rezultata sa stručnim izveštajima i smernice za bolju praksu.

Do sada smo pratili rad brojnih medija na ovaj način. Većina rezultata monitoringa objavljeni su u štampanim ili elektronskim publikacijama, predstavljeni u naučnim i stručnim konferencijama, javnim sastancima i forumima. Važno je naglasiti, rezultati su osnova za razvoj nastavnog plana i programa za obrazovanje novinara i ostalog stručnog osoblja koji su uključeni u projekte.

thumbnail

Analiza sadržaja informacija od javnog značaja objavljenih u informativnim programima TV u Srbiji 2022

Informativni programi, komercijalnih televizija sa nacionalnim pokrivanjem, javni servisi i dva kablovska emitera sa razvijenim informativnim programom, auditorijumu u Srbiji pružaju tri sasvim različite medijatizovane svakodnevice, podjednako nedostatne za zadovoljavanje njihovih komunikativnih potreba, pokazaju rezultati medijskog monitoringa gotovo 10.000 minuta koji je tokom avgusta 2022….

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring predizbornog izveštavanja javnih servisa tokom poslednjih mesec dana predizborne kampanje za predsedničke, parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 2022. godine. Sprovedena je kvantitativno-kvalitativna analiza medijskoj diskursa, a poseban ovo rada bilo je pitanje kako se javni medijski servisi u Srbiji…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Izbori na mrežama 2022

Novosadska novinarska škola sprovela je monitoring objava na društvenim mrežama političara, stranaka i koalicija tokom predizborne kampanje za parlamentarne i predsedničke izbore 2022. godine, u periodu od 1. marta do 1. aprila. Cilj ovog istraživanja bilo je sagledavanje političke komunikacije u onlajn ambijentu u kom…

Preuzmi Pročitaj više