search icon Arhiva
image

O NAMA

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu, poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog.

Novosadska novinarska škola postoji od 1996. godine, a kao nevladina organizacija deluje od 1998.godine. Iako formalno više ne održava kurseve novinarstva, organizacija je zadržala u svom nazivu pojam škola jer svojim aktivnostima doprinosi obrazovanju građana i građanki.

Projektne aktivnosti organizacije usmerene su na: podizanje profesionalnih kapaciteta u medijskom sektoru; monitoring i analizu medijskih sadržaja; edukovanje različitih ciljnih grupa o medijskoj pismenosti kao i javno zagovaranje koje doprinosi demokratizaciji i razvoju građanskog društva i
promociji evropskih vrednosti.

image

VIZIJA I MISIJA

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu, poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog.

Novosadska novinarska škola postoji od 1996. godine, a kao nevladina organizacija deluje od 1998.godine. Iako formalno više ne održava kurseve novinarstva, organizacija je zadržala u svom nazivu pojam škola jer svojim aktivnostima doprinosi obrazovanju građana i građanki.

Projektne aktivnosti organizacije usmerene su na: podizanje profesionalnih kapaciteta u medijskom sektoru; monitoring i analizu medijskih sadržaja; edukovanje različitih ciljnih grupa o medijskoj pismenosti kao i javno zagovaranje koje doprinosi demokratizaciji i razvoju građanskog društva i
promociji evropskih vrednosti.

Naš tim

team image

Milan Nedeljković

Direktor
team image

Tijana Femić Bumbić

Koordinatorka Projekata
team image

Stefan Janjić

Koordinator Projekata
team image

Dubravka Valić Nedeljković

Koordinatorka Projekata
team image

Marina Grnja Klaić

Koordinatorka Projekata
team image

Milica Janjatović Jovanović

Koordinatorka Projekata