search icon Arhiva

Poziv za autore bajki na jezicima nacionalnih manjina

Novosadska novinarska škola poziva autore koji na mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku stvaraju književnost za decu da učestvuju u projektu „Kovčežić“. Cilj projekta je doprinos očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta manjinskih nacionalnih zajednica u Srbiji.

Autori se pozivaju da pošalju bajke/pripovetke na jezicima nacionalnih manjina, prilagođene deci predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta. Poželjno je uz originalni tekst dostaviti i prevod bajke na srpski jezik. Radove dužine 500 reči potrebno je poslati do 15. juna na adresu stefan@novinarska-skola.org.rs.

Novosadska novinarska škola će odabrati 32 rada (po osam na svakom jeziku), koji će biti pretočeni u audio-pripovetke. Pored negovanja pozitivnih vrednosti, kreativnosti i standardnog jezika, audio-forma pripovetke omogućava stvaraocima književnosti za decu da svojim delima podare dodatnu vrednost, oživljavajući ih u novom medijskom formatu.

Informer najčešći prekršilac... Šta partije nude...