search icon Arhiva

Bačka ima turističkih potencijala

U okviru projekta «Akademija ženskog preduzetništva – pametna investicija u program doživotnog učenja žena», koji je podržala Evropska Unija kroz svoj program «Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU», održana je petodnevna obuka na temu «Ruralni i spa & wellness turizam kao razvojni potencijal južnobačkog okruga».

Obuku su organizovali Akademija ženskog preduzetništva, Novosadska novinarska škola, i Udruženje za razvoj Horna Nitra iz Slovačke.

Edukacija je realizovana od 13. do 17. decembra 2010. godine u Bačkom Petrovcu, u prostorijama Biznis inkubatora, ul. Maršala Tita 20.

Edukacija je bila namenjena ženama iz opština Bački Petrovac i Bačka Palanka, koje već imaju ili žele da pokrenu svoj biznis i da usavrše svoje poslovanje, buduću karijeru u oblasti ruralnog, spa & wellness turizma. Takođe predavanja su bila korisna i predstavnicima turističkih organizacija, lokalnih samouprava kao i studentkinjama turizmologije, koje su žele da se bolje upoznaju sa ovom temom i usmere svoje znanje u pravcu ruralnog turizma.

Cilj edukacije bio je upoznavanje polaznika sa ključnim tačkama ruralnog i spa & wellness turizma, kao što su:

  • Ključni faktori razvoja konkurentne destinacije spa & wellness turizma
  • savremeni trendovi u spa & wellness turizmu
  • turizam i ruralna područja
  • međusobni odnosi turizma i poljoprivrede u ruralnom turizmu

Edukatori na treningu bili su:

Dr Kristina Košić, profesorica na Prirodno matematičkom fakultetu, odsek za turizam
Mr Igor Stamenković
, profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, odek za turizam
Dr Vladimir Stojanović
, profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, odsek za turizam
Mr Mirjana Đekić
, etnološkinja u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture

Prvog dana edukacije, 13. decembra, na temu savremenih trendova u spa & wellness turizmu govorila je profesorica Kristina Košić. «Tražnja za spa & wellness proizvodima konstantna je tokom cele godine» navodi prof. Košić kao jednu od prednosti bavljenja ovom vrstom turizma. Ona je skrenula pažnju i na, kako kaže, lošu organizaciju ponuda ovakve vrste u Srbiji: «Srbija nije prilagodila svoju turističku ponudu svetskim trendovima. Nužno je dramatično poboljšanje konkurentnosti turističke ponude, a u skladu sa željenim pozicioniranjem na turističkom tržištu». Nakon izlaganja, polaznici su predočili šta je ono što bi južnobački okrug morao da ponudi turistima koji bi se opredelili za ovakvu vrstu turizma. Zaključeno je da je dvorac u Kulpinu fantastičan turistički potencijal, i da uz ulaganje može da predstavlja okosnicu turizma u tom delu Vojvodine. Takođe, narodne rukotvorine koje izrađuju žene u Bačkom Petrovcu trebalo bi bolje promovisati, kako bi ta delatnost dobila na značaju.

Mr Igor Stamenković okarakterisao je ruralni turizam kao dodatnu vrednost gradske destinacije. Na veoma interaktivnoj nastavi govorilo se o povezanosti poljoprivrede i razvoja ruralnog turizma. Kroz diskusiju, učesnici su definisali kako se poljoprivredno domaćinstvo može preobratiti u turističko. «Mesto kulture, mesto sporta i rekreacije i mesto kongresa», Stamenković je naveo kao činioce ponude seoskog turizma.

Trećeg i četvrtog dana edukatvnog seminara prof. dr Vladimir Stojanović govorio je o razvojnom potencijalu južnobačkog okruga. Naveo je široki spektar mogućnosti i pogodnosti ruralnog turizma: «Ruralni turizam uključuje različite oblike turističkih aktivnosti: agroturizam, aktivnosti u prirodi, eko turizam, iskustvo u prirodi, kulturni turizam, kombinovani oblici turizma posebnih interesa». Kroz niz primera seoskog turizma, u zemljama iz regiona ali i šire, prof. Stojanović ukazao je na bitne stavke i ispravne strategije bavljenja ovim segmentom turizma. « Negovanje tradicje, i autentičnih obeležja naroda i podnevlja» apostrofirao je kao jednu od glavnih stavki ruralnog turizma.

On je takođe je ukazao na važnost prilagođavanja ciljnoj grupi i njihovim potrebama, što je u ovom slučaju uglavnom porodični odmor. Polaznice iz udruženja žena i etno mreže prezentovale su svoje ideje, šta je po njima atraktivna i autentična ponuda južnobačkog okruga.

Poslednjeg dana edukacije etnološkinja mr Mirjana Đekić govorila je o značaju nasleđa za identitet zajednice Bačkog Petrovca, Kulpina i Bačke Palanke. Govorili su o specifičnim građevinama, starim kućama od vrednosti, dvorcima u regionu i ostalim obeležjima kultura naroda koji žive na ovoj teritoriji. Nakon teorijskog dela polaznici su pošli u kraći obilazak značajnih i zaštićenih kuća u Bačkom Petrovcu.

Po povratku iz obilaska prof. Vladimir Stojanović u okviru kreativne radionice sumirao je sve do sada ispričano i podelio zadatke polaznicima. Podeljeni u dve grupe, polaznici su pravili svoje turističke ponude koje su obuhvatale sve potrebne segmente. Na kraju dana prezentovali su svoje ideje i ponude koje se nalaze u prilogu u elektronskoj formi.

Predsednica Akademije ženskog preduzetništva, Jana Radaković, 17. decembra 2010. godine uručila je polaznicima sertifikate o uspešno završenoj edukaciji “Ruralni i spa & wellness turizam kao razvojni potencijal južnobačkog okruga “.

Na osnovu evaluacionih listova može se zaključiti da su polaznici bili veoma zadovoljni kako temama tako i samom organizacijom seminara. Predavači su takođe izrazili veliko oduševljenje po pitanju aktivnosti grupe polaznika. Ineraktivan način rada i disusije bili su pravi put do zajedničkih zaključaka kada je turistički potencijal južnobačkog okruga u pitanju.

Samu organizaciju/logistiku edukacije svih dvanaestoro ispitanih polaznika ocenilo je sa “odlično”, a materijal pripremljn za obuku sedam polaznika ocenilo je “korisnim” dok je petoro zaokružilo opciju “veoma korisno”. U prilogu se nalaze evaluacije nastavnih jedinica u elektronskoj formi.

U polju “preporuka za dalji rad” polaznici su pokazali veoma raznoliko interesovanje. Pored nastavka edukacije na temu turizma među predlozima su se našli i edukacije na temu pisanje aplikacija, implementacija projekata, pisanje biznis plana ali i obalsti kulinarstva i značaja rukotvorina i suvenira. Polaznici su naglasili da su zainteresovani za interaktivniji vid edukacije, više radionica jer kako navode na taj način najviše nauče.

Pored naznačene potrebe za finansijskom podrškom polaznici su u polju preporuka za organe lokalne samouprave naveli da je organizovanje više ovakvih edukativnih seminara dobar vid podrške lokalnog stanovništva i razvijanje osećaja za turizam.

Edukativni seminar Ruralni i spa & wellness turizam kao razvojni potencijal južnobačkog okrugamedijski su propratile lokalne televizije, TV Petrovec i Info kanal Bački Petrovac, radio stanica BP iz Bačke Palanke a izveštaj sa obuke našao se i u slovačkim novinama Hlas Ludu.

 

Spray 'n Wall Asja Francisti najbolja...