search icon Arhiva

„Borba protiv korupcije“ na Kosovu i Novosadska novinarska škola

Projekat Interupcija korupcije predstavljen je 29. novembra na seminaru o ulozi medija i nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije na Kosovu, koji je u Prištini organizovao People2people program Evropske komisije.

Koordinatorka projekta, Agneš Ćurčić Asodi, predstavila je ciljeve i rezultate jednoipogodišnjeg projekta koji se završio u junu 2011, ukazala na moguće poteškoće u borbi protiv korupcije, ali i dala pregled mogućih rešenja i prečica za bolju praksu.

Seminar je organizovan u cilju promocije borbe protiv korupcije u regionu, te su učestvovale i organizacije iz Hrvatske, Rumunije, ali i Velike Britanije.

Ladies Dairy of... Novi projekat Novosadske...