search icon Arhiva

Flash report 1: Kampanja pre kampanje

Izveštaj Kampanja pre kampanje“ priređen je u okviru projekta „Monitoring javnih servisa 2015/16“, čiji je cilj da utvrdi na koji način i u kojoj meri Radio-televizija Vojvodine i Radio-televizija Srbije ostvaruju zakonom definisan javni interes. Centralna aktivnost projekta je šestomesečno istraživanje medijskih sadržaja u TV i radijskim programima RTS-a i RTV-a, na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina. Tokom istraživanja, obučeni tim monitora koristi metod kvantitativne analize sadržaja i kritičke analize medijskog diskursa. Za potrebe ovog izveštaja analizirane su centralne informativne emisije na RTS-u i RTV-u, u periodu od 18. januara do 1. marta.

Dan u tvojim... Šta partije nude...