search icon Arhiva

Interupcija korupcije (2010/2011)

Period realizacije: januar 2010 – jun 2011.
Donatori: Evropska komisija i IREX
Koordinatorka: Agneš Asodi

Cilj projekta je da kod građana Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije podigne nivo svesnosti o korupciji da doprinese borbi protiv korupcije.
Specifični ciljevi projekta su:
– istražiti i definisati trenutnu situaciju u vezi sa korupcijom u zdravstvu, školstvu i putem medija, informisati javnost o tome
– motivisati mlade ljude u celom regionu da se bore protiv korupcije
– unaprediti profesionalne standarde novinara koji se bave borborm protiv korupcije
– razviti saradnju između ljudi celog regiona u borbi protiv korupcije
Aktivnosti projekta bile su:
– Istraživanje kroz medijski monitoring i pisanje nacionalnih izveštaja o nivou korupcije u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Sloveniji
– Regionalna konferencija u Novom Sadu sa prezentovanjem publikacija o korupciji
– Treninzi za novinare u Srbiji, BiH i Hrvatskoj
– Kreativne javne akcije studenata o temama korupcije u visokom školstvu
– Medijska i studentska TV produkcija

Novosadska novinarska škola uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a u saradnji sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine organizovala je Okrugli sto “Napadi na novinare – Štangla kao pogled na svet”. Skup je održan 17. septembra 2010. godine u Medija centru Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Regan-Fascell daje stipendije... NNŠ u kampanji...