search icon Arhiva

Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice

Novosadska novinarska škola i Centar „Živeti uspravno“ od četvrtog do dvanaestog avgusta bili su domaćini gospođi Rondi Grenhav, direktorki Hasman centra za odrasle sa autizmom koji radi u okviru Tovson univerziteta u Merilendu, SAD. Njena poseta je deo programa profesionalne razmene „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice” koji realizuje „Mobiliti internašnl” (MIUSA) pod pokroviteljstvom Državnog biroa za obrazovanje i kulturu SAD.

Mima Ruzicic Novkovic (CLU), Rhonda Greenhow (TU) and Jelena Jovovic (NSSJ) (from right to left)

U toku posete organizovani su sastanci sa predstavnicima Pokrajinskog Sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. Na sastancima je još jednom potvrđeno da je Vojvodina prostor u kojem se tradicionalno neguje suživot različitosti, ali i da još uvek postoji niz teškoća i problema koje je neophodno rešavati, te je dogovorena dalja saradnja između Sekretarijata, Novosadske novinarske škole u Centra „Živeti uspravno”.

Pored sastanaka sa predstavnicima pokrajinskih vlasti, gospođa Grenhav se upoznala sa projektnim koordinatorima Novosadske novinarske škole i Centra „Živeti uspravno” koji su je uputili u aktivnosti kojima se ove organizacije bave, ali joj je omogućena i prilika da se druži i razmeni iskustva sa grupom roditelja dece sa autizmom, grupom korisnika servisa personalnih asistenata i sa polaznicima treninga za rad u vršnjačkom savetovalištu za decu i mlade sa invaliditetom.

Meting with parents of the children with autism Meting with users of the personal assistance service Peer counceling training

U toku posete predstavnici sve tri partnerske organizacije, Novosadske novinarske škole, Centra „Živeti uspravno“ i Tovson univerziteta, složili su se da jedan od osnovnih ciljeva njihove buduće saradnje treba da bude unapređenje medijske slike osoba sa invaliditetom i razvijanje njihovih kapaciteta za samozastupanmje. U skladu s tim, načinjen je prvi korak, organizovani su sastanci sa predstavnicima medija i gostovanja učesnika programa na lokalnim medijima i Radio Televiziji Vojvodine a gospođa Ronda Grenhav je održala predavanje o samozastupanju osoba sa invaliditetom.

Interview with Jelena Jovovic about reporting on disability Interview with MIlica Mima Ruzicic Novkovic about reporting on disability Interview with Rhonda Greenhaw in Novi Sad School of Journalism Self representation of persons with disabilities

Učešće u ovom programu finansirano je od strane Državnog biroa za obrazovanje i kulturu SAD koji realizuje „Mobiliti internašnl” (MIUSA). Nijedna od ovih organizacija nije odgovorna za ovde iznete stavove.

Mediji i manjine... Novinarska radionica -...