search icon Arhiva

Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom

Projekat „Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom“ pokrenut je sa ciljem da poboljša informisanost građana i građanki o klimatskim promenama u regionu Zapadnog Balkana. Naime, istraživanja su pokazala da ljudi u regionu nedovoljno znaju o klimatskim promenama, a novinari nemaju dovoljno znanja i veština da bi adekvatno izveštavali o ovom sve kritičnijem fenomenu.

Ovakva situacija ozbiljno narušava ulogu medija u suočavanju sa klimatskom krizom, bilo kroz izveštavanje, nadgledanje ili kampanje za sistematičniji i sinhronizovaniji odgovor na izazove klimatskih promena. Novinarska zajednica u celini nedovoljno shvata obim i pretnju koju klimatske promene predstavljaju u regionu Zapadnog Balkana i hitnost u osiguravanju brzog, sinhronizovanog zajedničkog odgovora na regionalnom nivou. Novinari nedovoljno poznaju nauku o klimatskim promenama, a mnogi od međunarodnih dokumenata i rezolucija koje su zemlje regiona Zapadnog Balkana usvojile i obavezale se da će ih sprovoditi sadrže terminologiju koju novinari sami ne poznaju, a samim tim ne mogu ni da objasne građanima njihovo značenje, važnost i primenu u svakodnevnom životu. Važne inicijative civilnog društva, aktivista i relevantnih vlasti su nedovoljno pokrivene u medijima, delom zbog nedostatka povezivanja ključnih aktera i medija.

Cilj projekta je da se unapredi profesionalno izveštavanje medija o klimatskoj krizi u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Srbiji. 

Konkretni ciljevi su: 1) podizanje svesti i kapaciteta novinara i urednika u regionu Zapadnog Balkana o klimatskoj krizi, pretnjama koje ona predstavlja za održivi razvoj u ciljnim zemljama i hitnosti sinhronizovanog odgovora na regionalnom nivou; 2) jačanje veza između građana, organizacija civilnog društva aktivnih u zagovaranju pitanja klimatskih promena, stručnjaka i naučnika, državnih i regionalnih institucija sa ovlašćenjem/mandatom da razvijaju i sprovode ekološke politike i novinara/medija; 3) uključivanje novinara u izveštavanje o klimatskoj krizi zasnovano na činjenicama, na način da postavljaju pitanja, istražuju i nadgledaju napore nacionalnih vlada.

Projekat „Jačanje uloge medija u suočavanju sa klimatskom krizom“ sprovodi Novosadska novinarska škola uz podršku partnerskih organizacija – Albanskog medijskog instituta, Fondacije Mediacentar, Crnogorskog medijskog instituta i Makedonskog instituta za medije. Projekat će trajati od 1. januara 2023. do 30. juna 2024. godine.

Aktivnosti se realizuje iz sredstava projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i Severne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (CRPM) koji finansira Norveško Ministarstvo spoljnih poslova.

Regionalni dokumentarci o... Poziv na događaj...