search icon Arhiva

Kultura kroz oko medija (2013)

Period realizacije: jun – decembar 2013.
Donator:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Koordinator:
Marina Grnja Klaić

Osnovni cilj projekta bio je utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.

U 2013. godini monitorovani su sadržaji iz kulture na javnom servisu, ali i nekoliko višejezičnih radija koji emituju na teritoriji Vojvodine.

Korpus je obuhvatio pregled emisija iz kulture, monitoring prototipičnih emisija kao i dubinske intervjue sa urednicima emisija iz kulture. Rezultati monitoringa su u elektronskom fomatu objavljeni na sajtu Novosadske novinarske škole.

Rezultati monitoringa koji je rađen u okviru projekta „Kultura kroz oko medija“ inkorporirani su u veliko izveštavanje o slobodi i transparentnosti medija koje se realizuje u okviru projekta „Medijska observatorija“.

Dan u tvojim... „AgrarCor“„AgrarCor“