search icon Arhiva

Medijska [ne]zavisnost – ostvarivanje nezavisnosti i programskih funkcija javnih medijskih servisa u Srbiji u periodu budžetskog finansiranjaMEDIA [In]DEPENDENCE – the realization of independence and program functions of the public media services in Serbia in the period of budget financing

MEDIJSKA [NE]ZAVISNOST – ostvarivanje nezavisnosti i programskih funkcija javnih medijskih servisa u Srbiji u periodu budžetskog finansiranja

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje , 1. jul – 31. decembar 2015.)

Cilj projekta jeste unapređenje profesionalnih standarda izveštavanja javnog servisa, putem preporuka i mera dobijenih istraživanjem koje će utvrditi do koje mere Radio-televizija Vojvodine ostvaruje svoju nezavisnost i programsku funkciju u periodu budžetskog finansiranja u odnosu na propozicije utvrđene novim Zakonom o javnim medijskim servisima.
Centralna aktivnost ovog projekta je istraživanje kojim će se utvrditi na koji način i u kojoj meri javni servis Vojvodine ostvaruje zakonsko načelo nezavisnosti uređivačke politike i druga načela, zatim na koji način zadovoljava javni interes u raznim segmentima programa, posebno u pogledu programskih funkcija, kao i odnos prema javnosti, posebno u pogledu uvažavanja zahteva javnosti i odgovornosti prema javnosti od strane RTV-a. Takođe, kroz projektne aktivnosti će se istražiti delotvornost budžetskog finansiranja, utvrditi prihodi i rashodi i analizirati finansijsko poslovanje ovog javnog servisa.
Rezultati istraživanja biće objavljeni u elektronskoj publikaciji. Publikacija će biti predstavljena direktorima javnih servisa, urednicima i novinarima kao i svim relevantnim akterima u medijskoj sferi kao što su Regulatorno telo za elektronske medije, Ministarstvo za kulturu i informisanje i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Delegacije Evropske unije u Srbiji, nacionalni saveti nacionalnih manjina, medijska i novinarska udruženja (UNS, NUNS, NDNV, BIRN, CINS, Centar za istraživanje etniciteta, Institut društvenih nauka i sl), fakulteti za društvene nauke i novinarstvo.
Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Kontakt osoba: Marina Kovačev, marina.k@novinarska-skola.org.rs

monitoring-picture (1)MEDIA [IN]DEPENDENCE – the realization of independence and program functions of the public media services in Serbia in the period of budget financing

(Provincial Secretariat for Culture and Public Information, 1st July – 31st December 2015.)

The aim of the project is to improve professional standards of reporting of the public service through the recommendations and measures based on the research results. This research will determine the extent to which the Radio-Television of Vojvodina is achieving its independence and the programming function, in the period of budget financing, in relation to the propositions set forth by the new Law on Public Media Services.
The central activity of the project is the research that will determine in which way and to what extent the public service of Vojvodina realizes the legal principle of the independence of the editorial policy and other policies; in which way it satisfies the public interest in the various segments of the programing, especially in terms of programming functions, and relationship to the public, particularly with regard to the respect of public demands and accountability to the public by RTV. Also, through the project activities the effectiveness of budget financing, the income and expenses and the financial performance of the public service will be investigated.
The research results will be published in the electronic publication. The publication will be presented to the directors of public services, as well as to the editors and journalists and to all relevant stakeholders in the media sector: the Regulatory body for the electronic media, Ministry of Culture and Information, the Provincial Secretariat for Culture and Public Information, European Union Delegation in Serbia, the national councils of national minorities, media and journalists’ associations and faculties.

Project is supported by Provincial Secretariat for Culture and Public Information

Contact person: Marina Kovačev, marina.k@novinarska-skola.org.rs

monitoring-picture (1)

Kovčežić – pripovetke... KONKURS - Novosadska...