search icon Arhiva

Mission Defence (2017/8)

Period realizacije: oktobar 2017 – mart 2018.
Donator: Evropska komisija
Koordinator projekta: Stefan Janjić

Projekat „Misija Odbrana – upotreba aktivizma i pravnih mogućnosti u odupiranju pritiscima na slobodu medija“ bio je posvećen osnaživanju novinara iz Vojvodine koji rade u medijima finansijski zavisnim od državnog novca, čime su izloženi visokom riziku od pritisaka na uređivačku politiku.

U okviru projekta sproveli smo sledeće aktivnosti:

(1) Objavili smo publikaciju „Pritisci na medije u Srbiji i metode odupiranja“, posvećenu pravnim i aktivističkim mogućnostima borbe protiv cenzure i finansijskih pritisaka.

(2) Organizovali smo trening za studente novinarstva, nakon čega je usledilo dvomesečno istraživanje lokalnih medija iz Vojvodine koji se poglavito finansiraju budžetskim novcem. Studenti su istraživali medijsku sliku u šest najvećih gradova Vojvodine – Novom sadu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru i Pančevu, a njihovi izveštaji objavljeni su u zbirnoj publikaciji „Pritsici na medije u Vojvodini“.

(3) 14. marta organizovali smo jednočasovnu javnu akciju, na osnovu koje su građani Novog sada dobili priliku da iskažu svoj stav o radu javnih servisa, Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine. Instalacija je postavljena na platou Spensa, a obuhvatala je baner sa pitanjem „Da li ste zadovoljni javnim servisima?“ i dva prolaza – po jedan za afirmativan i negativan odgovor.

(4) Priredili smo finansijku analizu rada Radio-televizije Vojvodine, sa fokusom na finansijske pritiske na radnike i novi, indirektni sistem potpisivanja ugovora putem eksternih agencijskih usluga, koji omogućavaju menadžmentu da radnike otpusti bilo kad i bez objašnjenja.

(5) 20. marta organizovali smo završnu konferenciju u Novosadskoj novinarskoj školi. Konferencija je obuhvatila tri panela, kroz koja su predstavljeni rezultati projekta, ali i potencijalna rešenja u borbi protiv cenzure i finansijskih pritisaka.

Ovaj projekat je finansirala Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara“, koji u partnerstvu izvodi šest regionalnih novinarskih asocijacija: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), BH novinari, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Asocijacija novinara Kosova (AJK), Asocijacija novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (TUMM).

Lokmed opservatorija (2017/8) Javnim servisima treba...