search icon Arhiva

Monitoring predizborne kampanje u medijima 2012

NAZIV PROJEKTA: Monitoring predizborne kampanje u medijima 2012
PODRŠKA: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE
FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO
CILJNA GRUPA: Mediji u Srbiji, urednici, vlasnici medija, novinari, stučna medijska javnost, zainteresovana javnost
TRAJANJE: April – oktobar 2012
OPIS: Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2012 ima cilj da utvrdi u kojoj meri se zadovoljavaju posebni programski standardi ustanovljeni za javne emitere i druge medije, poštovanje principa nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, zalaganje za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, izražavanje kulturnog identiteta manjinskih etničkih zajednica, uz dodatan akcenat na momenat rodne ravnopravnosti, kao i emitovanje sadržaja o delovanju udruženja građana i nevladinih organizacija, korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa. Još jedan cilj projekta je da se uoči kako nove medijske tehnologije direktno utiču na društvenu promenu sa fokusom na socijalne mreže i partijske portale u kontekstu izbornog procesa.
Aktivnosti na projektu su monitoring, publikacija monitoring rezultata i promocija rezultata.

Mlade političarke za... Debata na Filozofskom...