search icon Arhiva

Održana radionica „Žarište korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“

Radionica „Žarište korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“ održana je 18.01.2013. godine u prostorijama Novosadske novinarske škole. Tema radionice zasnivala se na rezultatima ankete o stavovima građana i zaposelnih u lokalnim samoupravama o korupciji, sprovedene u Temerinu, Beočinu, Sremskim Karlovcima i Novom Sadu. Radionicu je vodila Mirjana Stanković.

Rezultati ankete pokazali su da građani na mnoga pitanja nisu znali da odgovore, da nemaju dovoljna znanja i da su nezainteresovani za određene teme u vezi sa antikorupcijom. Građani i zaposleni u lokalnim samoupravama odgovarali su na ista pitanja, a rezultati u nekim delovima se poklapaju, što pokazuje da i ljudi unutar sistema i izvan njega slično percipiraju određene probleme, zaključeno je u istraživanju. Usled učešća malog broja ljudi iz lokalnih samouprava (sedam), anketa nije reprezentativna, ali otvara teme za razmišljanje, rekla je Mirjana Stanković.

Definicija Vita Tancija, koja se najčešće koristi, kaže da je korupcija namerno nepridržavanje načela nepristrasnosti kod odlučivanja, s ciljem ostvarivanja koristi za počnitelja ili povezano lice. Postoje dva oblika korupcije: „Grand corruption“ i „Petty corruption“. Kako je Mirjana Stanković navela, prvi oblik korupcije je prisutan u svim državama, dok se drugi oblik odnosi na administrativnu, šaltersku korupciju. Ona dodaje da je, upravo, taj drugi oblik ono što svakodnevno nagriza društvo i na šta je moguće uticati.

Na osnovu unapred utvrđenih pokazatelja moguće je ukazati na korupciju i na taj način definisati kako poboljšati situaciju. Svaki od pokazatelja ima kvalifikacije koje se boduju. Jedan od pokazatelja su i finansijski planovi budžetskih korisnika, koji bi trebalo da sadrže i finansijski deo i detaljno pisano obrazloženje traženih iznosa. Od maksimalnih pet bodova, u Srbiji se, za ovaj pokazatelj najčešće daju dva poena, jer se uglavnom dostavljaju finansijski planovi, koji sadrže samo finansijski prikaz rashoda i izdataka.

Zbog korupcije ispaštaju društvo, politika i privreda. – Neposredne posledice korupcije teško je izmeriti, a kada i jedan ljudski život strada zbog korupcije, onda su posledice nemerljive – rekla je Mirjana Stanković. Ona je dodala da je korupciju teško meriti, jer se odvija pod velom tajni, akteri štite jedni druge, može da se manifestuje na različite načine i na različitim nivoima, a različiti aspekti korupcije moraju se meriti na različite načine. Da bi se korupcija izmerila, potrebno je znati odgovore na pitanja Šta? Kako? Kada? Gde? Zašto?

Što se prevencija i „lečenja“ korupcije tiče, na radionici je istaknuto da je važno sistematski prikupljati informacije na nivou resursa, napraviti mere preventive i primeniti antikorupcijske mehanizme. Takođe, da je važno prezentovati rezultate, a posebno je naglašen značaj združenog poduhvata nevladinih organizacija. Kontrola, praćenje i angažovanja su mehanizmi vlasti za antikorupciju.

Radionica „Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“ organizovana je u okviru projekta „Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuje PALGO centar i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Dunja Grbin

Konferencija za medije:... Dan u tvojim...