search icon Arhiva

Poziv na Okrugli sto o profesionalizmu Radio-televizije Vojvodine

Novosadska novinarka škola i Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM) pozivaju zainteresovanu javnost na Okrugli sto o profesionalizmu Radio-televizije Vojvodine.

Javna debata održaće se u četvrtak, 26. maja, sa početkom u 11 časova u prostorijama Novosadske novinarske škole (Novi Sad, Daničićeva 3).

Proteklih dana je na Radio-televiziji Vojvodine došlo do serije naglih i neargumentovanih smena urednika i novinara, čime je u velikoj meri narušen integritet pokrajinskog javnog servisa. Novosadska novinarska škola smatra da se izmene u uređivačkoj i programskoj koncepciji RTV-a moraju obavljati transparentno, zakonski, demokratski i argumentovano, na osnovu programske analize, isključivo u skladu sa javnim interesom i funkcijom javnog servisa, koji je u vlaništvu i u službi građana.

Na Okruglom stolu biće predstavljeni rezultati monitoringa televizijskog i radijskog programa RTV-a, čime se NNŠ samostalno bavi u okviru projekta Transformacija državnocentrične Radio-televizije Novi Sad u javni servis Vojvodine od 2006, i u okviru međunarodnog projekta Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima od 2012. godine. Trenutno su u toku još dva istraživačka projekta: šestomesečni monitoring javnih servisa RTV i RTS (januar – jun 2016) i finalizacija monitoringa predizborne kampanje (mart-april 2016).

Novosadska novinarska škola poziva zainteresovanu javnost – predstavnike akademske zajednice, istraživače, predstavnike civilnog sektora, novinarska udruženja, zaposlene u RTV-u, rukovodstvo i Savet RTV-a, kao i građane, da u javnom dijalogu na osnovu istraživačkih rezultata raspravljamo o novinarskom i uredničkom profesionalizmu javnih servisa kao opšteg dobra svih građana, sa fokusom na Radio-televiziju Vojvodine.

Očekuje se da će između ostalih u debati učestvovati predstavnici smenjenog i novog rukovodstva RTV-a, novinari RTV-a, predstavnici novinarskih udruženja, nevladinih organizacija, OEBS-a, Delegacije Evropske unije, Saveta Evrope, pokrajinskih institucija, kao i nezavisni stručnjaci.

Politički pritisci na... Profesionalizam Radio-televizije Vojvodine:...