search icon Arhiva

Peticija: 14 principa za zaustavljanje mizoginije u medijskoj industriji

Članovi međunarodne medijske zajednice pokrenuli su peticiju u kojoj navode 14 principa za zaustavljanje mizoginije u medijskoj sferi. „Naša industrija ima obavezu da plasira temu rodne ravnopravnosti u i kroz medije, jer šire socijalne promene zavise od toga“, navodi se u saopštenju nakon kojeg je izloženo sledećih 14 načela:

1. Insistirajte na rodnoj ravnopravnosti u i kroz medije: Na globalnom nivou, žene se nalaze na manje od 30% rukovodećih pozicija u redakcijama, što se može videti u većini medijskih narativa koji su kreirani iz perspektive muškaraca. Poslednja istraživanja takođe pokazuju da su mejnstrim novinari i komentatori dominantno muškarci koji govore o tome šta rade drugi muškarci. Ovaj disbalans se direktno odražava na sadržaj, selektovanje panela i moderatora u celokupnoj medijskoj industriji. Sada je 2018. godina, osvrnite se oko sebe i pobrinite se da vi ili vaša organizacija ne doprinosite ovom problemu. Bloomberg New’s recipe je koristan vodič o integrisanju rodne ravnopravnosti.

2. Koristite činjenice koje će podstaći inkluzivno predstavljanje žena na panelima, na liderskim pozicijama i „u etru”: Ako ne možeš da nabrojiš, ne možeš ništa ni da promeniš. Ovaj odličan zaključak Joane Lipman je važna polazna tačka. Većina medija ne vidi da je rodna neravnopravnost i njihov problem. Mapiranjem i merenjem problema može se jedino biti siguran u potpunosti. Praćenjem broja potpisanih autorki, žena kao izvora, prezenterki i urednica može se zaključiti koliko su vaš tim i sadržaj zaista rodno izbalansirani. Obično prebrojavanje može dovesti do promene. (Pročitajte/poslušajte Lipmanov pristup korišćenja podataka za ostvarivanje cilja). Pogledajte 50:50 izazov o rodnoj ravnopravnosti koji je osmislio Ros Atkins i Bi-Bi-Si, kao i tehnike i alate koji su proizvedeni u okviru modela GenderAvenger. Takođe, razmislite o objavljivanju ovih podataka jer tako doprnosite odgovornosti i transparentnosti koje bi takođe trebalo da pomognu u izgradnji poverenja u vašu organizaciju.

3. Govorite javno o seksualnom uznemiravanju i sasecite ga u korenu (onlajn i oflajn): „Duboko verujem da su nam potrebna ustanovljena pravila ponašanja za muškarce, da nauče kako da se odnose prema ženama u profesionalnom odnosu. Tu mnogo toga ima da se nauči”, rekla je Mariana Santos, osnivačica ChicasPoderosas. Medijskim organizacijama su definitivno potrebne jasne i odlučne politike protiv uznemiravanja – onlajn i oflajn. Pogledajte kako se ovom temom bavi inicijativa Press Forward i Vodič u 11 koraka usmeren ka suočavanju sa onlajn uznemiravanjem u redakciji.

4. Nemojte odbacivati inicijative za rodnu ravnopravnost: Rasporedite sadržaj tako da osnažite žene kao izvore informacija, novinarke i urednice u glavnom programu, centralnim emisijama i na naslovnim stranama. Ovo je ključno ukoliko želite ozbiljno da pristupite problemu, kao i da osigurate da muškarci u kolektivu budu takođe edukovani i motivisani da pokrenu promenu i uključe se u inicijative. „Potiskivanje problema rodne neravnopavnosti je ’Kvaka 22’ – gura ga u geto” – Katarina Karvalo, glavna i odgovorna urednica Global media grupe.

5. Kreirajte mogućnosti za aktivno uključivanje žena: razmislite o davanju veće podrške (naročito onima sa nižim socijalno-ekonomskim statusom) prezenterkama i voditeljkama – one generalno imaju manju ekonomsku moć od svojih kolega muškaraca. Da li bi rešenje možda bilo obezbeđivanje namenskih vrtića koji bi bili prilagođeni zaposlenim ženama i njihovim potrebama za primarnu brigu o svojoj maloj deci? (Takođe, pogledajte 13 predloga Hane Storm za organizovanje inkluzivnih konferencija.)

6. Insistirajte na tome da vaši partneri i saradnici poštuju principe rodne ravnopravnosti: Obezbedite da svi učesnici konferencija, partneri, donatori, moderatori i govornici budu svesni, da imaju pristup i poštuju politike i pravila ponašanja o rodnoj ravnopravnosti i protiv seksualnog uznemiravanja.

7. Donatori: razmislite o izdvajanju sredstava za jačanje standarda rodne ravnopravnosti. Finansiranje medijskih konferencija i događaja trebalo bi da zavisi od rodne ravnoteže u samom sadržaju, ili da se direktno finansiraju žene govornice i moderatorke. Nakon realizacije detaljno analizirajte objavljeni sadržaj ili konferenciju i razmotrite zadržavanje sredstava ukoliko se obećana rodna ravnopravnost nije poštovala. Fejsbuk, Gugl, Tviter, gledamo u vas (zajedno sa nizom fondacija za razvoj medija u Severnoj Evropi i međuvladinim organizacijama)! Sa druge strane, razmislite o nagradnim bonusima za ostvaren uspeh.

8. Share the platform: Ukoliko vaš događaj uključuje govornike i paneliste iz partnerskih organizacija ili donatora, insistirajte na tome da to budu žene sa ekspertizom. Ukoliko ste vi kao muškarac pozvani da govorite u ime svoje organizacije, razmislite o tome da delegirate neku mlađu saradnicu umesto vas. Iskustvo se stiče iz prilika.

9. Menjajte kulturu konverzacije: Muška dominacija na panelima i sastancima, prekidanje žena koje govore ili objašnjavanje ženama stvari koje one već znaju najčešći su oblici ućutkivanja žena na poslu. Senzibilisanje vašeg tima i merenje doprinosa jednostavnim aplikacijama (poput ove) može obezbediti podsticajno okruženje u kojem žene mogu ostvariti uspeh.

10. Izbacite pristrasnost iz procesa zapošljavanja i selekcije: ljudski mozak je kreiran tako da koristi predrasude za snalaženje u složenoj stvarnosti. Međutim, nije napravljen tako da poštuje pravične procedure pri zapošljavanju i odabiru panelista. Moramo da kreiramo programe i mehanizme kako bismo isključili pristrasnost. Pogledajte preporuke Iris Bohent (Škola Harvard Kennedi) o pravljenju organizacije bez pristrasnosti.

11. Pružanje podrške „sa vrha”: Postizanje rodnog balansa neće se dogoditi na osnovu zahteva „odozdo”. Bez zalaganja „sa vrha” ovakve inicijative će se samo pojaviti i nestati. Muškarci koji pružaju podršku talentovanim ženama iz promotivnog ugla gledanja jedan su od najboljih podstrekivača diverziteta na liderskim pozicijama. Adam Grant ima odlične savete kako da ovo postignete, iako muškarcima u vašem timu možda neće biti najugodnije da budu mentori i podrška ženama u post-Vajnsajnovom svetu.

12. Plaćajte jednako, pregovarajte drugačije: Orit Kopel, generalni direktor Fondacije za slobodu izražavanja „Džimi Vejls“ i suosnivač WikiTribute kaže da odgovornost za jednake zarade leži na poslodavcima, a ne na zaposlenima. Da biste izjednačili zarade, nemojte zloupotrebljavati osobinu žena da potcenjuju svoj doprinos – dajte povišice onima koji ih zaslužuju, a ne onima koji ih zahtevaju.

13. Pustite žene da se povuku i ponovo vrate kad one same budu spremne. Samo zato što je žena odbila da pređe na višu poziciju jer je u tom trenutku htela da se posveti porodici ne znači da više nikada neće hteti da razvija svoju karijeru. Mnoge žene odaberu da se fokusiraju na svoju decu dok su ona još mala. S vremenom, kada deca postanu samostalnija, kapaciteti njihovih roditelja da se ponovo posvete karijeri vraćaju se na velika vrata. Dakle, ako neko od igrača u timu odbije prvi put, vi pokušajte ponovo.

14. Sve gore navedene principe primenjujte i na širem nivou. Ovo uključuje rasne, klasne i seksualne razlike.

Tolerantni mediji za... Poziv piscima na...