search icon Arhiva

Početak projekta „Dan u tvojim cipelama“

Novosadska novinarska škola prvog septembra započela je implementaciju projekta Dan u tvojim cipelama.

Cilj ovog projekta je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.

Ove godine je planirano je da u realizaciji projekta učestvuje 30 studenata iz Niša i Novog Sada.

Dan u tvojim... Promocija publikacije "Koga...