search icon Arhiva

Predlog novog Zakona o dostupnosti informacija: strah od najgoreg

Novosadska novinarska škola potpisala je apel kojim se zahteva obustavljanje veoma štetnih planova o izmenama Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, čije bi usvajanje dovelo do nesagledivih negativnih posledica po medijske slobode, demokratiju i transparentnost.

Postoji nekoliko elemenata predloženog Nacrta koji se nedvosmisleno kose sa načelima javnog interesa. Ukoliko bi oni postali deo zakona, ionako krhka medijska scena Srbije pretrpela bi dodatan udarac, a istraživačko novinarstvo bilo bi potpuno sputano.

Podsećamo, Nacrtom je predviđeno da se društva kapitala, u čijem vlasništvu učestvuje država, više neće tretirati kao organi vlasti. I dok će na taj način mediji biti uskraćeni za informacije o NIS-u, EPS-u, Telekomu Srbija ili Fijatu, mediji-predatori dobili bi mogućnost da nadziru poslovanje medija i nevladinih organizacija, jer bi novi zakon obavezu dostavljanja informacija proširio na sva pravna i fizička lica koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa ili imaju javna ovlašćenja.

Uz to, delotvornost dosadašnjeg zakona bila bi potkopana odredbom prema kojoj organ vlasti može pokrenuti upravni spor protiv poverenika. To znači da bi se u proces potrage za informacijama od javnog značaja neretko uplitao i sud, što bi organu vlasti koji želi da prikrije određene informacije dalo priliku da mesecima ne postupi po odluci poverenika i da odlaže objavljivanje do izricanja odluke suda.

Novosadska novinarska škola pridružuje se velikom broju organizacija koje smatraju da je ovakav predlog zakona iz više razloga nedopustiv, te da je potrebna hitna koordinacija oko pripreme novog, u čiju bi izradu morala da bude uključena celokupna zainteresovana javnost. Pitanje Zakona o dostupnosti informacija je pitanje od izuzetnog javnog značaja i bilo kakve naprečac donete odluke, bez istinskih konsultacija sa medijima, nevladinim organizacijama i Poverenikom, dovele bi do urušavanja dobrog modela koji je godinama građen.

Više informacija o kampanji moguće je pronaći na adresi http://odbrani.pravona.info/

Javnim servisima treba... In memoriam: Marina...