search icon Arhiva

Medijska osmatračnica jugoistočne Evrope

Novosadska novinarska škola, kao partnerska organizacija, počela je sa realizacijom novog projekta „South East European Media Observatory – Building Capacities and Coalitions for Monitoring Media Integrity and Advancing Media Reforms”.

Projekat će trajati 48 meseci.

Zemlje i regioni koji će učestvovati u projektu i na koje će projekat uticati su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, makedonija, Srbija, Mađarska i Slovenija (u kasnijim fazama projekat će doprineti i poboljšanju medijskog kvaliteta i na Kosovu, Crnoj Gori i u Turskoj).

Opšti cilj ovog projekta jeste da osnaži i podstakne dinamičnost civilnog društva u regionu da učestvuju u javnim raspravama o medijima i slobodi izražavanja. Svojim aktivnijim učešćemu u javnim debatama uticaće i na procese kreiranja odluka kada su mediji u regionu u pitanju.

Specifični ciljevi: povećanje kapaciteta i angažovanja OCD i njihove regionalne mreže na temu:

1) Informisanosti i interesovanju za javne debate na temu slobode medija, medijskog pluralizma i poseban akcenat se stavlja na uticaj medijskog vlasništva i politike klijentelizma.
2) Uticaj medijskog sektora na proces reforme kroz razvoj većeg integriteta medija, opservatorija regionalnih medija, konsultacije i koalicije.

Projekat će doprineti razvoju kapaciteta OCD u zemljama Zapadnog Balkana ali i razvoju SEENPM mreže.

Partnerske organizacije na projektu su Makedonski institut za medije (Makedonija), Investigative Journalism Centre (Hrvatska), Albanian Media Institute (Albania), Media Center Sarajevo (BiH), Center for Independent Journalism (Mađarska) i Mirovni institut iz Slovenije kao aplikant na projektu.

Realizacija ovog projekta je finansijski podržana od strane Evropske komisije, Program partnerstva za organizacije civilnog društva.

Prilog "Dan u... Romi u javnosti...