Rezultati Pretrage iz Arhive

Rezultati za:
12. decembar

Mediji i nacionalne manjine

U ovoj publikaciji objavljeni su izveštaji o nivou zadovoljenja prava informisanja na...

Pročitaj više
12. jul

Kandidatkinje

Monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i...

Pročitaj više
12. mart

Vodič kroz novinarske veštine

Novosadska novinarska škola, u saradnji sa Media Art Service International, realizovala je...

Pročitaj više
12. mart

Sukob i saradnja, poslovni interesi medija i potrebe javnosti u jugoistočnoj Evropi

Elektronsko izdanje publikacije sadrži izveštaje o monitoringu centralnih informativno-političkih TV emisija (TV...

Pročitaj više
12. decembar

Javni servisi i privatni emiteri u službi građana

Elektronsko izdanje publikacije saopštenja sa javne prezentacije sa dodatkom kvantitativno-kvalitativno obrađenih rezultata...

Pročitaj više
12. mart

Mediji o svakodnevici – Monitoring javnog servisa Vojvodine i regionalnih televizija

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa (aprilski,...

Pročitaj više