search icon Arhiva

Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II

Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II je zbornik izveštaja o tome kako su lokalni, pokrajinski, i nacionalni štamapani i elektronski, kao i novi mediji na većinskom i jezicima nacionalnih manjina obaveštavali javnost o predizbornoj kampanji tokom vanrednih parlamentarnih izbora 2014. godine. Cilj ovog longitudinalnog istraživanja je dekonstrukcija uređivačkih politika sredstava javnog informisanja i diskursnih strategija komuniciranja stranaka sa biračkim telom tokom predizbornih kampanja putem tradicionalnih i novih medija u društveno-političkim kontekstima koji su u vreme svake od analiziranih medijskih kampanja uokviravali način njihovog ponašanja.

publication image Preuzmi
Značaj medijskog integriteta... Izbori za nacionalne...