search icon Arhiva

Flash Report 5: Promene na Radio-televiziji Vojvodine

Na RTV-u je, počevši od maja 2016. sproveden niz promena – na upravnom, uredničkom, novinarskom, programskom, političko-ideološkom i finansijskom nivou. Neke od tih mera negativno su se odrazile na programski diverzitet i opšti kvalitet programa RTV-a, posebno u domenu informativnog programa: snižen je žanrovski diverzitet, povećan je udeo pseudodogađaja, kao i zastupljenost izvršne vlasti. Opsežni monitoring javnih servisa, koji je NNŠ sprovodila tokom prvih šest meseci 2016. godine, a koji je obuhvatio sve segmente programa, omogućio je komparativnu analizu kvaliteta programa RTV-a u periodu pre uredničkih smena i nakon njih. Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su u izveštaju „Promene na Radio-televiziji Vojvodine“.

publication image Preuzmi
Flash Report 4:... Flash Report 6:...