search icon Arhiva

Izvestaj o pristupacnosti medijskih sadrzaja i izvestavanju medija o OSI u 2021. godini

Ograničenja pristupa sadržajima osoba sa invaliditetom pre svega gluvih i nagluvih, slepih i slabovidih osoba, su vidna, a izveštavanje „o” i „za” osobe sa invaliditetom ne mogu se smatrati dobrim i visokoprofesionalnim standardom. Sva opterećenja koja inače prate medijski sektor još su vidljivija kada je reč o osetljivim pitanjima poput navedenog. Ovo istraživanje, podržano od Misije OEBS-a u Srbiji i Ambasade Kraljevine Norveške, a sprovedeno od strane istraživačkog tima Novosadske novinarske škole, poslužilo je kao dobra osnova za predlaganje aktivnosti u okviru akcionog plana za implementaciju člana 4.2. „Informisanje osoba sa invaliditetom i nejednaka dostupnost medijskih sadržaja osobama sa invaliditetom u 2021. godini” Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godine. U publikaciji „Pristupačnost medijskih sadržaja i izveštavanje medija o osobama sa invaliditetom u 2021. godini” elaborirani su rezultati istraživanja, specifikovani zaključci i predložene aktivnosti koje bi mogle doprineti boljoj medijskoj praksi u ovoj oblasti.

publication image Preuzmi
Kolektivna (samo)viktimizacija u... Sprečavanje govora mržnje...