search icon Arhiva

Javni servisi i privatni emiteri u službi građana

Elektronsko izdanje publikacije saopštenja sa javne prezentacije sa dodatkom kvantitativno-kvalitativno obrađenih rezultata koji se odnose na izveštavanje o susedskim narodima biće dobar vodič menadžmentu, urednicima i novinarima kako javnih servisa, tako i komercijalnih TV stanica, medijskim organizacijama, studentima novinarstva, nezavisnim medijskim israživačima kao i široj javnosti u istaživanjima i izveštavanju o susednim narodima.

publication image
Mediji o svakodnevici... Sukob i saradnja,...