search icon Arhiva

Mobilizacija za zaštitu javnog interesa u medijima: Mapiranje dobrih praksi medijskog aktivizma

Medijski aktivizam može biti usmeren ka promenama u medijskim institucijama, medijskim politikama, medijskim sadržajima i praksama, ali i ka stvaranju alternativnih medija, odnosno prostora koji pružaju sadržaje od javnog interesa i promovišu demokratske vrednosti. Imajući to na umu, osim dobrih primera medijskog aktivizma koji nudimo, ovaj izveštaj ima cilj da inspiriše još usmerenije i svestranije aktivnosti za odbranu javnog interesa u medijima i komunikacijama. Konkretnije, on ima cilj da podstakne razvoj dobrih praksi medijske i informacione pismenosti od strane koalicija organizacija civilnog društva (OCD), u okviru projekta „Naši mediji“ i šire. Medijski aktivizam i medijska i informaciona pismenost su suštinski povezani, jer se samo medijski opismenjeni građani mogu mobilisati kako bi podstakli značajne medijske i komunikacione reforme.

 

Pregled obuhvata primere medijskog aktivizma iz regiona Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) i Turske, kao i iz zemalja EU i ostatka sveta. Mapiranje dobrih praksi je sprovedeno u periodu od juna do oktobra 2023. godine, prvenstveno na osnovu sekundarnog istraživanja, a po potrebi i primarnog istraživanja, odnosno analize sadržaja onlajn izvora i zahteva za informacijama upućenim institucijama koje se bave medijima.

 

Ovaj izveštaj počinje raspravom o definicijama i konceptima medijskog aktivizma, nakon čega sledi kratak pregled istorije medijskog aktivizma. Nakon toga predstavljamo i ukratko analiziramo dobre primere medijskog aktivizma, dok u završnom delu govorimo o mogućnostima i izazovima, i predlažemo tipologiju medijskog aktivizma.

 

Konačno, u ovom izveštaju nastojimo da predstavimo dobre primere medijskog aktivizma, uključujući one koji su bili uspešni u donošenju promena u medijskoj politici i praksi, ali i one uspešne u preoblikovanju javnih politika i podizanju svesti javnosti, pridobijanju šire podrške, uključivanju novih tema ili vrsta aktivnosti ili uspešne samo utoliko što postoje kao izazov postojećim politikama i praksama. Ne tvrdimo da smo odabrali najbolje i najefikasnije primere medijskog aktivizma, ali smo težili raznolikosti u pogledu tematskog fokusa, vrsta aktivnosti, grupa kojima učesnici pripadaju, geografske lokacije i političkog konteksta.

 

Ova publikacija je nastala kao rezultat istraživačkih aktivnosti na projektu ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam”. Drugo istraživanje provedeno je u tematskom okviru “Mapiranje dobrih praksi medijskog aktivizma u različitim regijama svijeta, uključujući zemlje korisnice projekta – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju i Tursku”.

 

Projekat ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam” zajedno realizuju devet organizacija koje se bave razvojem medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, uz finansijsku podršku Evropske unije. Koordinator trogodišnjeg projekta je Fondacija Mediacentar iz Sarajeva. Partneri na projektu su: Albanski medijski institut iz Tirane, Bianet iz Istanbula, Institut za medije Crne Gore iz Podgorice, Makedonski institut za medije iz Skoplja, Mirovni institut iz Ljubljane, Mreža Jugoistočne Evrope za profesionalizaciju medija (SEENPM), Novosadska novinarska škola iz Novog Sada i Savet za štampu Kosova iz Prištine.

publication image Preuzmi
Vrline javne, poroci...