search icon Arhiva

Predlog praktične politike: Edukacija prosvetnih radnika za implementaciju medijske i informacione pismenosti u obrazovni sistem

Kada se govori o edukaciji prosvetnih radnika, odnosno njihovoj kompetentnosti za realizaciju ove vrste programa, i dalje ne postoji jasna svest na nivou sistema koji su dometi ovog izazova niti jasno identifikovana inicijativa kojom bi se ovaj problem ublažio, a u krajnjoj instanci i potpuno rešio.

publication image Preuzmi
Postojeće metode sprovođenja... Izbori na mrežama...