search icon Arhiva

Privatizacija medija

Novosadska novinarska škola je u toku 2015. godine pratila proces vlasničke transformacije medija u Srbiji, posebno medija na jezicima nacionalnih manjina.
Rezultati se prezentuju zainteresovanoj javnosti u ovoj publikaciji. Publikacija sadrži četiri teksta:
1. „Ograničenja slobode izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica” (Miroslav Keveždi) daje pregled nekih teoretskih stanovišta o ograničenjima slobode izražavanja za koja nalazimo da su danas primenljiva na slobodu izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica.
2. „Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak?” (Jovanka Matić i Dubravka Valić Nedeljković) razmatra probleme koje u sistem informisanja na manjinskim jezicima unose obavezna privatizacija medija i druge odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i nudi preporuke za valjana rešenja koja mogu obezbediti finansijsku održivost, nezavisnost i unapređen kvalitet manjinskih medija.
3. „Privatizacija medija na jezicima manjina – šansa ili pretnja: Dijahrona i sinhrona perspektiva” (Dubravka Valić Nedeljković) bavi se kritičkom analizom učinka prethodnog procesa privatizacije (2002-2007) i javnih debata o ovom drugom privatizacionom krugu.
4. „Privatizacija višejezičnih medija u Srbiji 2015: Izneverena očekivanja” (Stefan Janjić) daje pregled ishoda privatizacije i ukazuje na potencijalna mesta zloupotrebe pri održavanju programskog kontinuiteta lokalnih medija koji izveštavaju na jezicima manjina.

publication image Preuzmi
Javni servisi (ni)su... Izveštaj o monitoringu...