search icon Arhiva

Vodič kroz novinarske veštine

Novosadska novinarska škola, u saradnji sa Media Art Service International, realizovala je projekat «Vodič kroz novinarske veštine – priručnik za novinare srpskih radio i tv stanica u dijaspori». Aktivnosti na projektu obuhvatale su Kreiranje i distribuciju vodiča kroz novinarske veštine za medije u dijaspori i Kreiranje, distribuciju i postavljanje na sajt NNŠ liste elektronskih medija sa teritorije Evrope, koji emituju programe ili delove programa na srpskom jeziku. Osnovna ideja projekta bila je podizanje profesionalnih standarda novinara naše dijaspore.

Sukob i saradnja,... Kandidatkinje