search icon Arhiva

Zvoni za medijsku pismenost

Medijska i informaciona pismenost predstavlja jednu od osnovnih kompetencija građana današnjeg društva. U procesu medijskog opismenjavanja posebna pažnja se obraća na razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, odnosno sposobnosti presretanja informacija dobijenih iz medija ključnim pitanjima, kojima bi se ustanovilo koji je smisao, namera i efekat informacije sa kojom smo se susreli. S obzirom na to da su mediji prisutni u životima svih građana, već od najmlađeg uzrasta, medijska i informaciona pismenost se može smatrati kompetencijom koju je potrebno razvijati i sticati kroz sve nivoe formalnog obrazovanja. Ova publikacija će pružiti kratak pregled inicijativa, praksi, postignutih rezultata, kao i postojećih izazova kada je u pitanju uvođenje medijske i informacione pismenosti u obrazovni sistem. Nakon toga će biti predstavljeno 10 lekcija iz 10 različitih predmeta obrađenih upotrebljavajući veštine medijske i informacione pismenosti. Autori lekcija su prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola, koji su već imali priliku da svoje časove realizuju upotrebljavajući ovakav način rada. Pojedini autori su na kraju svojih lekcija pisali dodatne komentare u kojima su, između ostalog, preneli i svoje iskustvo prilikom realizacije predloženih lekcija, potencijalne izazove, ali i pozitivne efekte koji se mogu očekivati nakon realizovanog časa. Nadamo se da će publikacija poslužiti kao inspiracija za nove lekcije svim nastavnicima koji već primenjuju veštine medijske pismenosti na svojim časovima, kao i da će biti podstrek i koristan vodič onima koji ovakav način rada još nisu primenjivali.

publication image Preuzmi
Sprečavanje govora mržnje... Narativi mržnje u...