search icon Arhiva

Romi u javnosti (2010-2012)

Period realizacije: decembar 2010 – decembar 2012.
Donator:
Evropska komisija, program „Podrška civilnom društvu“
Koordinatorka:
Tijana Femić

Novosadska novinarska škola u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo, Romskim informativnim centrom, Makedonskim institutom za medije i nosiocem projekta Tranzišns iz Češke Repubike, realizovao je regionalni dvogodišnji projekat „Romi u javnosti”. Cilj projekta bio je unapređenje izveštavanja medija o romskim zajednicama u ovim zemljama.

U seriji aktivnosti učestvovalo je po 6 novinara iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, od kojih je polovina bila iz romskih a polovina iz većinskih i drugih zajednica u ovim zemljama. U prvoj godini realizacije projekta Novosadska novinarska škola delegirala je 6 novinara koji su bili na intenzivnoj obuci o korišćenju multimedijalnih tehnika (radio, TV, štampa) u izveštavanju o marginalizovanim grupama. Ovoj obuci prisustvovali su i novinari iz BiH i Makedonije. Nakon toga edukativna praksa se nastavila u Novom Sadu gde im je mentor bio međunarodni novinar Din Koks. Nakon obuke novinari su proizvodili priloge o romskim i drugim marginalizovanim zajednicama za regionalni portal.

U oktobru 2011. Godine u skupštini AP Vojvodine održana je regionalna konferencija o temi Romi u javnosti čiji je cilj bio da predstavi i kritički preispita rad romskih medija na području zapadnog Balkana, sa fokusom na BiH, Srbiju i Makedoniju. Na konferenciji su ponuđeni mogući modeli budućeg razvoja romskih medija, čiji je opstanak od krucijalnog značaja za vidljivost romske zajednice u javnosti. Takođe bilo je reči i o mogućim modelima menjanja svesti u javnosti o položaju i potrebama Roma u državama zapadnog Balkana.

Dan u tvojim... Konferencija za medije:...