search icon Arhiva

Akademija ženskog preduzetništva (2010)

Period realizacije: mart – jul 2010.
Donator: Evropska unija
Koordinatorka: Agneš Asodi

NNŠ je kao podizvođač projekta „Akademije ženskog preduzetništva“ radila na logistici edukativnih seminara u Bačkom Petrovcu. Do sada su održana tri petodnevna seminara: Ruralni i spa & wellness turizam kao razvojni potencijal južnobačkog okruga, Trening za buduće trenere/ice za odrasle i Menadžment i razvoj nevladinih organizacija i uspešno upravljanje programima za obrazovanje odraslih. Osnovni cilj edukativnih seminara jeste podsticanje lokalnog stanovništva (opštine Bački Petrovac i Bačka Palanka) i njihov doprinos preduzetništvu u južnobačkom okrugu. Ovaj projekat podržan je od strane Evropske Unije kroz svoj program «Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU».

Izveštavanje o životnoj... Pet magičnih pitanja