search icon Arhiva

Čitanje medija – implementacija preporuka EU za uvođenje medijske i informacione pismenosti u obrazovanje


Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 31. jul 2018.

Opšti cilj projekta je implementacija preporuka Evropske unije za uvođenje inovacija medijske i informacione pismenosti u osnovnoškolsko obrazovanje u Srbiji. Projekat realizuju Novosadska novinarska škola i Biblioteka plus od 1.januara do 31. jula 2018. godine.

Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Stručnim usavršavanjem 100 prosvetnih radnika-ca osnovnih škola iz 5 gradova u Srbiji za primenu MIP u nastavi već postojećih predmeta posredno će se ojačati kapaciteti ključnih učesnika demokratskog društva u budućnosti, a to su današnja deca. Na ovaj način podstaćiće se demokratski uticaj građanskog društva na učešće u donošenju odluka i ojačati njihova uloga u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Kreiranje kurikuluma i neophodnih edukativnih materijala za uvođenje medijske pismenosti u nastavu omogućiće dostupnost alata medijske pismenosti širokoj ciljnoj grupi odnosno nastavnicima različitih nastavnih jedinica u osnovnim školama.

Uvođenje inovativnih metoda u već postojeće nastavne jedinice kao irazvoj i podsticaj kritičkog mišljenja i interaktivnosti učenika jesu centralne teme medijske pismenosti. Njen koncept podrazumeva ovladavanje kritičkim i kreativnim veštinama, odnosno znanjima koja pomažu da se povežu složene ideje, da se stalno postavljaju pitanja, prepoznaju pravi odgovori, identifikuju zablude što je u temeljima intelektualnih sloboda.

Razvojem dečijih medija i školske produkcije kod dece razvijaju se različite veštine: tehničke (sposobnost pristupa medijima), kritičke (razumevanje medijskih sadržaja, sposobnost njihova tumačenja i kritičkog vrednovanja) te praktične (sposobnost stvaranja medijskih poruka). One omogućavaju da mediji budu shvaćeni i na dobar način, bez stereotipa, prihvaćeni u društvu koje ih pažljivo i kritički posmatra. Na ovaj način ojačaće se uloga mladih koji aktivno zagovaraju transparentan, inkluzivan i odgovoran pristup procesu demokratizacije Srbije i pregovorima sa EU kroz omladinske medije.

UNICEF: država, porodica... Prvim #NNŠmeetup-om razotkrivamo...