search icon Arhiva

Dan u tvojim cipelama (2010)

Period realizacije: oktobar – decembar 2010.
Donator: Pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju
Koordinatorka: Dubravka Valić Nedeljković

Osnovna ideja projekta „Dan u tvojim cipelama„ bila je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.Na treningu u Novosadskoj novinarskoj školi, dvanaestoro studenata slušalo je predavanja o temama: osnovnih prava osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izveštavanja o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama. Nakon toga, usledio je produkcijski deo, tokom kog su studenti podeljeni u tri grupe. Svaka grupa je imala zadatak da snimi jednu reportažu koja je uskoj vezi sa osobama invaliditetom. Reportaže su emitovane na lokalnim televizijskim stanicama u Vojvodini.

Asja Francisti najbolja... Mediji i ljudska...