search icon Arhiva

Mediji i ljudska prava – doprinos toleranciji (2010)

Period realizacije: novembar – decembar 2010.
Koordinatorka: Agnes Asodi

Postojeći ali i prošireni antidiskriminatorni zakonski okvir Republike Srbije odnosi se i na delovanje medija, prvenstveno u smislu na činjenja diskriminacije od strane medija, ali i u smislu doprinosa toleranciji, suzbijanju stereotipa i predrasuda, sankcionisanju govora mržnje. Dosadašnji medijski okvir u Republici Srbiji, delovanje organizacija civilnog društva i novinarskih udruženja nije doprineo da mediji u Srbiji u punoj meri poštuju standarde izveštavanja o različitostima, da doprinese toleranciji i otvorenijem javnom prostoru. Projekat je realizovan u dve faze. Aktivnosti realizovane tokom novembra 2010. godine prezentovane su 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava, na okruglom stolu u Ministrastvu za ljudska i manjinska prava u Beogradu.

Tokom monitoringa praćeni su sadržaji informativno političkih emisija Radio-televizije Srbije, Radio-televizije Vojvodine, Televizije B92, Prve srpske televizije, TV Jedinstvo, Regionalne televizije iz Sandžaka i TV Bujanovac. Dnevne novine: Politika, Blic, Press, Kurir, Danas, Večernje novosti i nedeljnici Vreme i Nin. Osim izveštaja o medijskim sadržajima eksperti iz oblasti komunikoloških nauka i eksperti iz socijalne psihologije sačinili su analizu rezultata monitoringa koji treba da doprinese širem razumevanju mesta i uloge delovanja medija u postizanju tolerancije i nulte tolerancije na nasilje.

Na okruglom stolu, 10. decembra, o ovoj temi govorili su Svetozar Čilić, ministar za ljudska i manjinska prava, Vensan Dežer, ambasador, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji, Nadia Ćuk, zamenica Specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope u Srbiji, Marija Rauš, šef odseka za medije, OEBS-a u Srbiji, Višnja Baćanović, socijološkinja, dr Jovanka Matić, komunikološkinja, naučna saradnica Instituta za društvene nauke i Prvoslav S. Plavšić, predsednik Društva psihologa Srbije.

Dan u tvojim... Novi projekat Novosadske...