search icon Arhiva

Dan u tvojim cipelama (2011)

Period realizacije: jul – decembar 2011.
Donator:
Ministarstvo kulture Republike Srbije
Koordinatorka:
Tijana Femić

Osnovna ideja projekta „Dan u tvojim cipelama„ bila je da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom. Ovaj projekat bio je nastavak istoimenog projekta koji se prošle godine realizovao an pokrajinskom nivou i nakon čije odlične realizaciej se pojavila potreba za njegovom realizacijom i na republičkom nivou. Na treningu u Novosadskoj novinarskoj školi, dvanaestoro studenata iz Niša i Novog Sada slušalo je predavanja o temama: osnovnih prava osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izveštavanja o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama. Nakon toga, usledio je produkcijski deo, tokom kog su studenti podeljeni u tri grupe. Svaka grupa je imala zadatak da snimi jednu reportažu koja je uskoj vezi sa osobama invaliditetom. Reportaže su emitovane na javnom servisu Vojvodine i lokalnim televizijskim stanicama u Srbji.

Novi projekat Novosadske... Kultura i mediji...