search icon Arhiva

Kultura i mediji (2011)

Period realizacije: septembar – decembar 2011.
Donator:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Koordinatorka:
Dubravka Valić Nedeljković

Cilj projekta je definisanje trenutne situacije u informisanju kako srpskog stanovništva, tako i pripadnika manjinskih zajednica o pitanjima kulture.
Medijski monitoring se sproveo u periodu od 26. oktobra do 20. novembra 2011, nakon čega su rezultati monitoringa objavljeni na sajtovima Novosadske novinarske škole i Sekretarijata za kulturu i javno informisanje, te su biti dostupni kako monitorovanim medijima, tako i široj stručnoj javnosti.
Korpus monitoringa činile su centralno-informativne emisije Javnog servisa Vojvodine, i radija i televizije, na svim jezicima.
NNŠ je organizovala i okrugli sto gde su predstavljeni rezultati monitoringa i gde se povela diskusija između predstavnika medija s jedne strane, i institucija kulture s druge strane, mada je diskusija veoma brzo spontano prešla u razmenu iskustava i davanje primera dobre prakse, gde su se verbalizovali zahtevi novinara prema PR službama institucija kulture ali i obratno.

Dan u tvojim... NNŠ uručila nagradu...