search icon Arhiva

„Dan u tvojim cipelama“ za odgovornije novinarstvo

Prvi deo projekta „Dan u tvojim cipelama” okupio je na trodnevnoj obuci studente novinarstva i studente sa invaliditetom iz Novog Sada i Niša. Učesnici su otkrili kako izgleda naći se nakratko „u cipelama“ osoba sa invaliditetom, a učili su i o etičkim standardima izveštavanja o tojtemi.

Prema podacima Ministarstva rada, koje je finansijski podržalo ovaj projekat, u Srbiji živi oko 700 hiljada ljudi sa određenim vidom invaliditeta. Takve osobe se u medijima i dalje prikazuju kao nesrećne i bespomoćne, kao ličnosti koje treba sažaljevati, često uz primetan senzacionalizam, nekompetentnost i irelevantnost medijskih sadržaja.

Cilj projekta „Dan u tvojim cipelama“ jeste da edukovanjem novinara unapredi standard izveštavanja o osobama sa invaliditetom u medijima. Seminar je pružio znanja o tome kako izveštavanje o osobama sa invaliditetom uskladiti sa etičkim i profesionalnim kriterijumima, a bilo je reči i o odgovarajućoj leksici.

Projekat je obuhvatio i vežbu zamene uloga, kao i simulaciju načina na koji neke osobe sa poremećajima iz spektra autizma doživljavaju svet oko sebe. Ilija Milosavljević iz Niša rekao je da mu je ovaj seminar pomogao da bude tolerantniji, a Lorjana Lučić, njegova koleginica iz Novog Sada, veruje da bi ovakve radionice trebalo uvesti i u osnovne škole. Tanja Đurić iz Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom učestvuje već drugi put na ovom seminaru: „Ove godine stekla sam nova saznanja o novinarstvu. Na kreativan način smo tragali za rešenjima problema“.

Obuku je završilo 14 studenata i oni će u narednih mesec dana na osnovu stečenih znanja pripremati TV dokumentarce o osobama sa invaliditetom, uz podršku Novosadske novinarske škole i Departmana za novinarstvo i komunikologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu.


Budućnost štampe Nagrada EU za...