search icon Arhiva

Đurić: Titlovati emisije na manjinskim jezicima

Pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje Milorad Đurić izjavio je danas da u Vojvodini postoji multikulturalizam, ali da on sam po sebi ne znači kvalitet, ukoliko nema komunikacije između različitih kultura.
Đurić je na okruglom stolu „Kultura u medijima” u Gradskoj biblioteci rekao da bi Radio-televizija Vojvodine (RTV) trebalo da razmisli o mogućnosti titlovanja programa na jezicima nacionalnih manjina na srpski jezik.

Ocenio je da bi to doprinelo međusobnoj komunikaciji različitih kultura u Vojvodini.
Agneš Ćurčić-Asodi iz Novosadske novinarske škole predstavila je istraživanje programa RTV-a koje je pokazalo da pokrajinski javni medijski servis na zadovoljavajući način pokriva oblast kulture.

U Vojvođanskom dnevniku TV Vojvodine sadržaji iz kulture zauzimaju devet odsto prostora, u Novostima Radio Novog Sada sedam odsto, a u TV Dnevniku na mađarskom jeziku 12 odsto, pokazalo je istraživanje koje je sprovedeno krajem oktobra i početkom novembra meseca prošle godine.

Ćurčić-Asodi je kazala da je kultura najviše zastupljena u radijskim i televizijskim emisijama na rumunskom jeziku.

Nemanja Čabrić iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN) rekao je da je njihovo istraživanje „Između propisanog i realnog – kultura u parvnom haosu” pokazalo da zakoni kojima treba da se reguliše oblast kulture u Srbiji nisu primenjivi, a odgovarajući podzakonski akti nisu ni doneti.

„Država funkcioniše kao partijska država, u kojoj se kultura ne prepoznaje kao predizborni adut. Kultura se u Srbiji zapravo posmatra kao trošak”, kazao je Čabrić.

On je ocenio da veoma jaka centralizacija u državi takođe negativno utiče na razvoj kulture, kao i činjenica da se mediji malo bave kulturom i da im nedostaje istraživački i analitički pristup.

(Beta) 

Obuka BBC-a u... Mlade političarke za...