search icon Arhiva

FakeNews Tragač u borbi protiv onlajn prevara

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, avgust 2020. – maj 2021.

 

Cilj projekta je unapređenje digitalnih prava i informacione pismenosti građana Republike Srbije, kroz borbu protiv različitih formi onlajn prevara sa komercijalnim interesom, što uključuje lažne nagradne igre, lažne igre na sreću, manipulativno oglašavanje sa fokusom na farmakološke proizvode, zloupotrebe identiteta i pecanje (phishing).
Projekat je posvećen (1) detekciji sajtova koji se služe onlajn prevarama, (2) analizi mehanizama prevara, (3) kampanji osnaživanja informacione pismenosti građana.
Tokom realizacije projekta biće sačinjena i pravna analiza sa preporukama za nadležne državne institucije, kao i za građane za postupanje u slučajevima onlajn prevara.

Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. 

Suprotstavljanje dezinformacijama u... SNAŽNI – Za...