search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Vodič kroz novinarske veštine

Novosadska novinarska škola, u saradnji sa Media Art Service International, realizovala je projekat «Vodič kroz novinarske veštine – priručnik za novinare srpskih radio i tv stanica u dijaspori». Aktivnosti na projektu obuhvatale su Kreiranje i distribuciju vodiča kroz novinarske veštine za medije u dijaspori i…

Pročitaj više
thumbnail

Sukob i saradnja, poslovni interesi medija i potrebe javnosti u jugoistočnoj Evropi

Elektronsko izdanje publikacije sadrži izveštaje o monitoringu centralnih informativno-političkih TV emisija (TV dnevnika) javnih servisa, kao i programa vodećih komercijalnih TV stanica u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji (članicama SEENPM mreže) tokom osam dana aprila 2007.

Pročitaj više
thumbnail

Javni servisi i privatni emiteri u službi građana

Elektronsko izdanje publikacije saopštenja sa javne prezentacije sa dodatkom kvantitativno-kvalitativno obrađenih rezultata koji se odnose na izveštavanje o susedskim narodima biće dobar vodič menadžmentu, urednicima i novinarima kako javnih servisa, tako i komercijalnih TV stanica, medijskim organizacijama, studentima novinarstva, nezavisnim medijskim israživačima kao i široj…

Pročitaj više
thumbnail

Mediji o svakodnevici – Monitoring javnog servisa Vojvodine i regionalnih televizija

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa (aprilski, junski i novembarski) programa Javnog servisa Vojvodine koji su realizovani tokom 2007. godine. Monitoringom su praćene informativne, kulturne, poljoprivredne, verske i sportske emisije redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Javni servis – Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine

U publikaciji «Javni servis-Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine», koju je Novosadska novinarska škola objavila u svojoj ediciji «Medijska sfera», nalaze se rezultati kvalitativno-kvantitativne analize izveštaja tri ciklusa monitoringa programa Javnog servisa Vojvodine koja su realizovana оd septembra 2006. do januara 2007….

Preuzmi Pročitaj više