search icon Arhiva

Izdavaštvo

Izdavaštvo Novosadske novinarske škole čine tri edicije:

– „Medijske reference“
– „Medijska sfera“
– „Entelehija“

U okviru edicije „Medijske reference“ izdaju se užbenici, vodiči i praktikumi za novinare, studente novinarstva, za prosvetne radnike i edukatore.

Pod edicijom „Medijska sfera“ objavljuju se rezultati medijskih istraživanja i monitoringa medija, kao i smernice za bolju praksu.

Edicija „Entelehija“ je osnovana kako bi se podržali mladi istraživači da objave svoje diplomske, master i doktorske radove.

Sve publikacije NNŠ-a izdate u okviru sve tri edicije mogu se čitati i preuzeti u nastavku.

thumbnail

Pandorina kutija

Projekat borbe protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece.

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Interupcija korupcije

Ova publikacija sadrži rezultate istraživanja o borbi protiv korupcije, sa fokusom na korupciju u politici, zdravstvu i školstvu u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Publikacija je sastavljena iz dva dela koji predstavljaju rezultate medijskog monitoringa u pomenute četiri države, kao i ekspertskih nacionalnih…

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Medijski skener

Četvrta po redu publikacija u ediciji Medijska sfera Novosadske novinarske škole izdata na osnovu sprovedenih ciklusa monitoringa u 2008. godini sa analizama rezultata istraživanja i preporukama za dobru medijsku praksu.

Preuzmi Pročitaj više
thumbnail

Mediji i nacionalne manjine

U ovoj publikaciji objavljeni su izveštaji o nivou zadovoljenja prava informisanja na jezicima manjina na teritoriji Srbije, Hrvatske i BIH. Prvi deo izveštaja pisan je u maju 2008 dok je drugi deo napisan nakon osam meseci i fokusira se na promene koje su se dogodile…

Pročitaj više
thumbnail

Kandidatkinje

Monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. U ovoj publikaciji su objavljeni rezultati sprovedenog istraživanja, analiza vidljivosti žena u političkom TV spotu, kao i intervjui vođeni sa istaknutim kandidatkinjama po završetku izborne kampanje.

Pročitaj više