search icon Arhiva

Ja govorim u svoje ime I speak for myself

(MIUSA, Američka ambasada   15.12.2013 – 15.04.2014.)

„Ja govorim u svoje ime“ naziv je projekta koji relizuje Novosadska novinarska škola u partnerstvu sa Centrom „Živeti uspravno”.

Osnovni cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Aktivnosti projekta grupisane su u dve faze. U prvoj fazi održavaju se dva medijska treninga koja imaju cilj jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za samozastupanje u medijima, kako tradicionalnim tako i u novim medijima. U drugoj fazi projekta održavaju se tri tribine na kojima učestvovuju studenti novinarstva, prava i istorije, predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i državnih institucija u cilju uvećavanja njihovih znanja o istoriji pokreta osoba sa invaliditetom i pravima i položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Osim toga doprinosi se informisanju društvene zajednice o tome zašto unapređenje prava osoba sa invaliditetom pospešuje kvalitet života celokupne zajednice.

Projekat je podržao Mobility International USA (MIUSA) i Američka ambasada u Beogradu.

Koordinatorka projekta: Jelena Jovović, jelena@novinarska-skola.org.rs

(MIUSA, Embassy of the United States; 15.12.2013 – 15.04.2014.)

Novi Sad School of Journalism, in partnership with the Centre „Living Upright “ is implementing the project „I speak for myself“

The main objective of the project is to improve the position of persons with disabilities in Serbia.

Project activities are grouped into two phases. In the first phase, there will be two media training with the goal to strengthen the capacity of people with disabilities for self advocacy in the media, both traditional and new media. In the second phase of the project three panel discussions will be held, which will host students of journalism, law and history, representatives of organizations that gather people with disabilities and state institutions in order to increase their knowledge about the history of the disability movement and the rights and status of persons with disability in Serbia, and to explain to the community why advancing the rights of people with disabilities, improves quality of life of the entire community.

The project is supported by Mobility International USA (MIUSA) and the U.S. Embassy in Belgrade.

Project coordinator: Jelena Jovović, jelena@novinarska-skola.org.rs

Novinari i studenti... Medijski trening za...