search icon Arhiva

Kofinasiranje „Interupcije korupcije“

Novosadska novinarska škola je potpisala ugovor o kofinansiranju projekta „Corruption Interruption“ sa američkom National Endowment for Democracy (NED) fondacijom.

Po propozicijama Evropske komisije, svaki IPA projekat zahteva dodatno kofinansiranje pored fondova koje obezbeđuje EU. Nakon višemesečnog pregovaranja sa donatorima u regionu koji podržavaju borbu protiv korupcije, konačno je uspostavljena saradnja sa NED fondacijom.

Projekat „Corruption Interruption“ finansirala je Evropska Unija, a traje do juna 2011.

Novosadska novinarska škola... Aukcija zdravstvenih usluga