search icon Arhiva

Konferencija: Privatizacija medija – šansa ili nestanak?

Novosadska novinarska škola poziva zainteresovane da se prijave za učešće na Konferenciji „Privatizacija medija – šansa ili nestanak?”, koja će se održati u ponedeljak, 16. novembra 2015. godine u Sali br. 1 Skupštine AP Vojvodine u ulici Vladike Platona bb u Novom Sadu, sa početkom u 10 časova.

Kako je promena vlasništa državocentričnih medija zvanično završena 31. oktobra 2015, predstavićemo analizu vlasničke transformacije koja će poslužiti kao podsticaj na dijalog učesnika o mogućim načinima rešavanja problema nastalih kao rezultat ovog procesa. Na konferenciji će učestvovati predstavnici medija, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u čijoj nadležnosti je i informisanje na jezicima manjina, kao i udruženja novinara.

Panelisti su:
Dubravka Valić Nedeljković, Novosadska novinarska škola, Novi Sad
Jovanka Matić, Institut za društvena istraživanja, Beograd
Stefan Janjić, Novosadska novinarska škola, Novi Sad
Žužana Serenčeš, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad
Kalman Kuntić, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Ana Makanova Tomanova, Kordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina Republike Srbije
Skender Melisa, slobodna novinarka, Hrvatska
Rina Klinar, članica upravnog odbora Udruženja radiodifuznih medija u Sloveniji, Slovenija
Jan Krasni, SHARE fondacija, Srbija
Saša Mirković, Ministarstvo kulture i informisanja (čeka se potvrda)
Agenda konferencije se nalazi u prilogu.

Broj učesnika je ograničen. Zainteresovani treba da se prijave najkasnije do petka, 13. novembra u 10 časova na email adresu jelena@novinarska-skola.org.rs ili telefonom na broj 021 42 42 46.

Učesnicima koji su van Novog Sada nadoknadićemo putne troškove od mesta stanovanja do Novog Sada u visini iznosa izračunatog sa sajta http://www.viamichelin.com/web/Routes uz račun za gorivo (i putarine) na taj iznos.

Konferencija se organizuje u okviru međunarodnog projekta „Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima”. Opšti cilj ovog projekta jeste da osnaži i podstakne dinamičnost civilnog društva u regionu da učestvuju u javnim raspravama o medijima i slobodi izražavanja i utiče na procese donošenja odluka, politika i zakona.

Realizaciju ovog projekta finansijski su podržali Evropska komisija, program „Podrška civilnom društvu“, zatim Fondacija za otvoreno društvo u okviru Programa za nezavisno novinarstvo (Budimpešta) i Pokrajinski sekretarijat za finansije AP Vojvodine.
Agendu možete preuzeti ovde.

Privatizacija višejezičnih medija... Zatvaranjem višejezičnih medija...